Το Κέντρο Δεδομένων

Σχετικά με το Κέντρο Δεδομένων

Το Κέντρο Δεδομένων (Datacenter) του Πανεπιστημίου Κρήτης δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή υπηρεσιών με σύγχρονο, οικονομικό και αποδοτικό τρόπο υιοθετώντας το μοντέλο ευέλικτων και αποτελεσματικών υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud).

Το cloud παρέχει πόρους ελαστικά και με βελτιωμένη ανθεκτικότητα σε αστοχίες και άλλες καταστροφές μέσω σύγχρονων τεχνικών εικονικοποίησης (virtualization).

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Δεδομένων παρέχονται πρωτίστως στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, με στόχο να καλυφθούν όλες οι υπολογιστικές και αποθηκευτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διοικητικών λειτουργιών του ιδρύματος. Παρέχονται επίσης στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα του Ειδικού Λογαριασμού.
 

Οι υπηρεσίες απευθύνονται και σε εξωτερικούς φορείς στοχεύοντας στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και στην βιωσιμότητα του ίδιου του Κέντρου.

Ιστορικά Γεγονότα

 • Αναβάθμιση Υποδομών και Υπηρεσιών

  Αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών του Κέντρου Δεδομένων μέσω της επέκτασης του δικτυακού, υπολογιστικού και αποθηκευτικού εξοπλισμού και της υποδομής υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων. 

  Το έργο υλοποιήθηκε από την εταιρία ΟΤΕ AE.

 • Έναρξη παροχής υπηρεσιών παραγωγής

  Έναρξη της κανονικής λειτουργίας του Κέντρου Δεδομένων και της παροχής υπηρεσιών σε παραγωγή μετά απο μια περίοδο εξαντλητικών ελέγχων και δοκιμών.

 • Προμήθεια και Εγκατάσταση Βασικού Εξοπλισμού

  Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού, υπολογιστικού και αποθηκευτικού εξοπλισμού. 

  Το έργο υλοποιήθηκε από την εταιρία GENNET AE.

 • Διαμόρφωση Χώρου και Εγκατάσταση Υποδομών

  Διαμόρφωση χώρου και εγκατάσταση των παθητικών και ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών.

  Το έργο υλοποιήθηκε από την εταιρία Lamda Hellix A.E.

Επικοινωνήστε μαζί μας

E-mail:
helpdesk [at] uoc.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
+30 2810 393312

Τηλεομοιοτυπία (Fax):
+30 2810 393318

Διεύθυνση
Πανεπιστημιούλη Βουτών, 70013

Ηράκλειο, Ελλάδα

DataCenter NewsLetter

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας εισάγοντας το e-mail σας

JoomShaper