Υποδομές - Τεχνικά Xαρακτηριστικά

Το Κέντρο Δεδομένων φιλοξενείται στο νέο κτίριο του Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης στις Βούτες Ηρακλείου. Έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί με βάση τα διεθνή πρότυπα φιλοξενίας πληροφοριακών υποδομών με στόχο την ασφάλεια και την υψηλή διαθεσιμότητα. Σύμφωνα με το πρότυπο TIA-942 το Κέντρο Δεδομένων κατατάσσεται στην τρίτη βαθμίδα διαθεσιμότητας (Tier 3 – Concurrently Maintainable) με ετήσιο ποσοστό διαθεσιμότητας 99.982%.

Ειδικότερα, το Κέντρο Δεδομένων περιλαμβάνει ανυψωμένο δάπεδο με ενδοδαπέδιο εφεδρικό σύστημα κλιματισμού, ικριώματα με εσωτερική καλωδίωση χαλκού Κατηγορίας 6 και οπτικών ινών, σύστημα πυρασφάλειας, σύστημα παρακολούθησης περιβαλλοντικών συνθηκών και σύστημα ελέγχου πρόσβασης.

Η ηλεκτροδότηση του εξοπλισμού του Κέντρου Δεδομένων γίνεται από ζεύγος εφεδρικών συστημάτων αδιάλειπτης τροφοδοσίας (UPS), που τροφοδοτούνται από την ΔΕΗ και υποστηρίζονται από ηλεκτρογεννήτρια.

Οι πληροφοριακές υποδομές του Κέντρου Δεδομένων περιλαμβάνουν δικτυακή και υπολογιστική υποδομή του οίκου Cisco, συστήματα αποθηκευτικού χώρου της εταιρίας EMC και σύστημα αντιγράφων ασφαλείας της εταιρίας Quantum. Επίσης διαθέτει υπολογιστική υποδομή υψηλών επιδόσεων, High Performance Computing (HPC) της εταιρίας HP.

Το Κέντρο Δεδομένων διασυνδέεται στο Δίκτυο Κορμού του Πανεπιστημίου Κρήτης με δύο εφεδρικές ζεύξεις 10 Gigabit Ethernet και μέσω αυτού διαθέτει πρόσβαση στο Διαδίκτυο με σύνδεση 10 Gigabit Ethernet. Διαθέτει επίσης φυσική πρόσβαση στο Μητροπολιτικό Δίκτυο  Οπτικών Ινών του Δήμου Ηρακλείου.

  • cisco
  • EMC
  • Quantum
 

Επικοινωνήστε μαζί μας

E-mail:
helpdesk [at] uoc.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
+30 2810 393312

Τηλεομοιοτυπία (Fax):
+30 2810 393318

Διεύθυνση
Πανεπιστημιούλη Βουτών, 70013

Ηράκλειο, Ελλάδα

DataCenter NewsLetter

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας εισάγοντας το e-mail σας

JoomShaper