Κανονιστικό Πλαίσιο Κέντρου Δεδομένων

Πολιτικές Λειτουργίας

Για την ομαλή, υψηλής ποιότητας και απόδοσης, ως και τη σύννομη παροχή των υπηρεσιών του Κέντρου Δεδομένων, τηρούνται συγκεκριμένες Πολιτικές οργάνωσης και Λειτουργίας από τα στελέχη του Κέντρου Δεδομένων.  

1. Πολιτική Ασφάλειας Χώρου και Φυσικής Πρόσβασης

Ειδικότερα, με την Πολιτική Ασφάλειας Χώρου και Φυσικής Πρόσβασης ορίζονται οι προϋποθέσεις ασφαλούς και ελεγχόμενης πρόσβασης στο χώρο του Κέντρου Δεδομένων. Η φυσική προστασία τόσο του χώρου όσο και των υπολογιστικών, αποθηκευτικών συστημάτων και εξοπλισμών, ο έλεγχος πρόσβασης και οι κατάλληλες συνθήκες περιβάλλοντος διασφαλίζονται με σύγχρονα τεχνικά μέσα επιτρέποντας επιπλέον στους υπευθύνους την απομακρυσμένη παρακολούθηση του Κέντρου Δεδομένων μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών.

2. Πολιτική Ασφάλειας Δικτύων και Απομακρυσμένης Πρόσβασης στα υπολογιστικά συστήματα

Παράλληλα, ακολουθείται συγκεκριμένη Πολιτική Ασφάλειας Δικτύων και Απομακρυσμένης Πρόσβασης στα υπολογιστικά συστήματα του Κέντρου Δεδομένων, όπου αφενός ορίζονται τα τεχνικής φύσεως μέτρα που λαμβάνονται για την ασφαλή λειτουργία του δικτύου δεδομένων, τη διασφάλιση τόσο του απορρήτου της επικοινωνίας όσο και της διακινούμενης ή αποθηκευμένης πληροφορίας, αφετέρου δε,  καθορίζεται  η διαβάθμιση των επιπέδων πρόσβασης και διασφαλίζεται η ακεραιότητα των δικτύων και συστημάτων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

3. Πολιτική Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας

Ωστόσο και στην περίπτωση περιστατικού/συμβάντος ασφάλειας, εφαρμόζεται συγκεκριμένη Πολιτική Διαχείρισης Περιστατικών Ασφάλειας για την καταγραφή, διερεύνηση και αντιμετώπιση βάσει ορισμένου χρονοδιαγράμματος περιστατικών παραβίασης της ασφάλειας των συστημάτων ή περιστατικών που δύναται να απειλήσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια δικτύων και δεδομένων.

4. Πολιτική Διαχείρισης και Εγκατάστασης Υλικού και Λογισμικού

Σημειωτέον ότι για την αποφυγή περιστατικών και συμβάντων ασφαλείας, παραβίασης συστημάτων και για τη διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας, εφαρμόζεται Πολιτική Διαχείρισης και Εγκατάστασης Υλικού και Λογισμικού, όπου ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το υπό εγκατάσταση υλικό ή λογισμικό και όλες οι διαδικασίες για τον έλεγχο αυτού.

5. Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης

Ιδιαιτέρως σημαντική είναι η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης που απευθύνεται τόσο το προσωπικό που στελεχώνει το Κέντρο Δεδομένων όσο και τους χρήστες ή τελικούς αποδέκτες των παρεχόμενων υπηρεσιών και αφορά στις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που έχουν, τους κανόνες ορθής συμπεριφοράς που οφείλουν να τηρούν κατά την χρήση των υπηρεσιών.

Το Κέντρο Δεδομένων με την τεχνογνωσία που διαθέτει σε συνδυασμό με το προσωπικό άριστης επιστημονικής και τεχνικής κατάρτισης, προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και απόδοσης ακολουθώντας αναγνωρισμένες διαδικασίες λειτουργίας και οργάνωσης, έχοντας επιτύχει μία δυναμική και ουσιαστική παρουσία στο χώρο παροχής υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

E-mail:
helpdesk [at] uoc.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
+30 2810 393312

Τηλεομοιοτυπία (Fax):
+30 2810 393318

Διεύθυνση
Πανεπιστημιούλη Βουτών, 70013

Ηράκλειο, Ελλάδα

DataCenter NewsLetter

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας εισάγοντας το e-mail σας

JoomShaper