Εικονικές Μηχανές - Virtual Machines (Infrastructure as a Service)

×

Σφάλμα

Σφάλμα κατά τη φόρτωση των δεδομένων ροής

 

Περιγραφή Υπηρεσίας

Η Υπηρεσία Εικονικών Μηχανών παρέχει εικονικές υπολογιστικές μηχανές (virtual machines) σύμφωνα με το μοντέλο cloud IaaS. Τα χαρακτηριστικά των εικονικών μηχανών (αριθμός εικονικών επεξεργαστών - vCPUs, μέγεθος μνήμης – RAM, μέγεθος του αποθηκευτικού χώρου, απαιτήσεις δικτύου) διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ανάγκες των εφαρμογών/υπηρεσιών που θα φιλοξενηθούν.
Ο χρήστης / ιδιοκτήτης εγκαθιστά το Λειτουργικό Σύστημα που επιθυμεί και έχει την αποκλειστική ευθύνη διαχείρισης του συστήματος. Για την διαχείριση, παρέχεται απομακρυσμένη πρόσβαση στην κονσόλα της εικονικής μηχανής.
Η Υπηρεσία Εικονικών Μηχανών προσφέρει υψηλή διαθεσιμότητα, ασφάλεια και επιδόσεις στις φιλοξενούμες υπηρεσίες.
 
Αποδέκτες της Υπηρεσίας Εικονικών Μηχανών
Η Υπηρεσία Εικονικών Μηχανών προσφέρεται από το Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Κέντρο) για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Κεντρικής Διοίκησης, των Κεντρικών Υπηρεσιών καθώς και των Σχολών και Τμημάτων του Ιδρύματος.
 
Για την κάλυψη των υπολογιστικών αναγκών αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων, που εκπονούνται από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας υπάρχει δυνατότητα χρήσης της Υπηρεσίας Εικονικών Μηχανών, με την προϋπόθεση ότι έχουν εντάξει την υπηρεσία στο σχετικό πρόγραμμα.
 
Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Αιτήματα υποβάλλονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας. Κάθε αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει το σκοπό, το χρονικό διάστημα (1 έως 3 έτη) χρήσης της υπηρεσίας, τα στοιχεία του διαχειριστή της εικονικής μηχανής, τα απαιτούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και να συνοδεύεται από την υπογραφή του προέδρου του Τμήματος ή του Κοσμήτορα της Σχολής ή του Υπεύθυνου της Λειτουργικής Μονάδας ή του Υπεύθυνου της Υπηρεσίας για την περίπτωση των Κεντρικών Υπηρεσιών, ή του Επιστημονικά Υπεύθυνου για την περίπτωση αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων.
Αφότου ολοκληρωθεί ο απαραίτητος έλεγχος του αιτήματος σε εύλογο χρονικό διάστημα, ακολουθεί επικοινωνία με τον αιτούντα και από κοινού διερεύνηση και επικύρωση των τεχνικών χαρακτηριστικών των εικονικών μηχανών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εφαρμογών που θα φιλοξενήσουν. Τα χαρακτηριστικά των εικονικών μηχανών θα πρέπει να είναι αυστηρά τεκμηριωμένα με γνώμονα τις τρέχουσες ανάγκες και όχι την ενδεχόμενη αυξημένη μελλοντική απαίτηση των υπηρεσιών για τις οποίες κατατίθεται το αίτημα.
Η παροχή της υπηρεσίας εξαρτάται, σε κάθε περίπτωση, από την υφιστάμενη διαθεσιμότητα υπολογιστικών πόρων, με στόχο την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος, στο σύνολο του.
Η υπηρεσία παρέχεται για το χρονικό διάστημα το οποίο έχει δηλωθεί, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά για περιπτώσεις που απαιτείται απεριόριστη χρήση της Υπηρεσίας (για πάγιες ανάγκες).
 
Τεχνική Υποστήριξη
Τεχνική Υποστήριξη παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης,  ηλεκτρονικά στη σελίδα https://helpdesk.ucnet.uoc.gr/, τηλεφωνικά στο 2810 393312 με fax στο 2810 393318 ή με αποστολή email στο helpdesk @ uoc.gr.
 
Έντυπο Κανονισμού Λειτουργίας
Στο ακόλουθο αρχείο μπορείτε να βρείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας για την υπηρεσία των εικονικών μηχανών.
 
Έντυπο Αίτησης
Στο ακόλουθο αρχείο μπορείτε να βρείτε το έντυπο αίτησης σε μορφή doc.

Πανεπιστήμιο Κρήτης - Rss Feed

Επικοινωνήστε μαζί μας

E-mail:
helpdesk [at] uoc.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
+30 2810 393312

Τηλεομοιοτυπία (Fax):
+30 2810 393318

Διεύθυνση
Πανεπιστημιούλη Βουτών, 70013

Ηράκλειο, Ελλάδα

DataCenter NewsLetter

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας εισάγοντας το e-mail σας

JoomShaper