Κεντρική υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί στο περιβάλλον υπολογιστικού νέφους του Κέντρου Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης, για την κάλυψη των αναγκών ανταλλαγής (αποστολής και λήψης) μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
 
Η Υπηρεσία Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου παρέχεται
  • στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης (φοιτητές, μέλη ΔΕΠ, ερευνητές, διοικητικό / τεχνικό προσωπικό) ως η Κεντρική Υπηρεσία E-mail του Ιδρύματος στο επίσημο Όνομα Χώρου (Domain Name) uoc.gr. Η πρόσβαση ελεγχεται μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Καταλόγου του Ιδρύματος (LDAP)
  • σε τρίτους φορείς σύμφωνα με το μοντέλο SaaS (Software as a Service) των υπηρεσίων υπολογιστικού νέφους.

Σύγχρονη, ενιαία πλατφόρμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

Δυνατότητα παραμετροποίησης, επεκτασιμότητα, ασφάλεια και υψηλή διαθεσιμότητα 

Διασύνδεση με την Κεντρική Υπηρεσία Καταλόγου (LDAP) του ιδρύματος με ένα ενιαίο λογαριασμό χρήστη για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδρύματος

Δυνατότητα προσθήκης εναλλακτικής ή ψευδώνυμης διεύθυνσης (alias)

Αποδέκτες της υπηρεσίας είναι όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Προσφέρεται επίσης σε εξωτερικούς φορείς.

 

Πρόσβαση στην Υπηρεσία

Μέσω μιας εφαρμογής email, όπως Mozilla Thunderbird,  Microsoft Outlook, Apple Mail, με υποστήριξη των πρωτόκολλων IMAP και POP3.

Διαδικτυακά στη διεύθυνση  https://mail.uoc.gr (Κεντρική Υπηρεσία E-mail Πανεπιστημίου Κρήτης) ή σε δικό σας όνομα χώρου (για εξωτερικούς φορείς)

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω Web

Τεχνική βοήθεια & πληροφορίες (Wiki)

Συχνές Ερωτήσεις (FAQs)

Downloads

Thunderbird

Evolution

 

Πρόσθετες Παροχές 

Αυτόματος έλεγχος εισερχομένων/εξερχομένων μηνυμάτων για ιούς, με καθημερινή ενημέρωση για νέες εκδόσεις.

 

Αυτόματος έλεγχος εισερχομένων μηνυμάτων για ανεπιθύμητη αλληλογραφία (SPAM),  ειδική σήμανση αυτών ή/και μεταφορά τους σε ειδικό φάκελο 

 

Διατήρηση εφεδρικών αντιγράφων των μηνυμάτων των χρηστών σε καθημερινή βάση για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, με δυνατότητα επαναφοράς.

 

(Για τα καταχωρημένα στον LDAP μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης ) Δυνατότητα δήλωσης των παλαιών διευθύνσεων e-mail που διαθέτουν σε κάποιο σύστημα του Ιδρύματος, ως εναλλακτική ή ψευδώνυμη διεύθυνση και λήψη των μηνυμάτων στο γραμματοκιβώτιο της Κεντρικής Υπηρεσίας E-mail. 

HelpDesk

Για την επίλυση προβλημάτων ή ερωτήσεις σχετικά με την υπηρεσία, οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με τον υπεύθυνο/διαχειριστή του τμήματος ή της υπηρεσίας τους και με το helpdesk, δημιουργώντας νέο αίτημα για το ερώτημα τους.

Επικοινωνήστε μαζί μας

E-mail:
helpdesk [at] uoc.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
+30 2810 393312

Τηλεομοιοτυπία (Fax):
+30 2810 393318

Διεύθυνση
Πανεπιστημιούλη Βουτών, 70013

Ηράκλειο, Ελλάδα

DataCenter NewsLetter

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας εισάγοντας το e-mail σας

JoomShaper