Φιλοξενία Ιστοσελίδων - Web Hosting

Περιγραφή Υπηρεσίας
Η υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων (Shared Web Hosting) παρέχει ένα πλήρες και ασφαλές περιβάλλον φιλοξενίας και διάθεσης ιστοσελίδων. Προσφέρει την απαραίτητη υπολογιστική ισχύ, τον αποθηκευτικό χώρο, το περιβάλλον λογισμικού (δείτε Παράρτημα 1 για τις υποστηριζόμενες τεχνολογίες) και την πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή του Ονόματος Χώρου (Domain Name) της ιστοσελιδας είναι ευθύνη του χρήστη και δεν παρέχεται από την υπηρεσία.
 
Στο χρήστη αποδίδονται λογαριασμοί για την ανάρτηση των ιστοσελίδων και την πρόσβαση σε απαραίτητες Βάσεις Δεδομένων και βοηθητικά λογισμικά. Για την διαχείριση των ιστοσελίδων προσφέρεται διαχειριστικό περιβάλλον (control panel), που επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη προσαρμογή και την  τροποποίηση ενός δικτυακού τόπου. Επιπλέον προσφέρεται απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω πρωτοκόλλων SSH και FTP/SFTP.
 
Η υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων προσφέρει ασφαλή, αξιόπιστη, με υψηλή διαθεσιμότητα και με υψηλή ταχύτητα πρόσβαση στις φιλοξενούμενες Ιστοσελίδες.
 
Αποδέκτες της Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων
Η υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων προσφέρεται από το Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Κέντρο) για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Κεντρικής Διοίκησης, των Κεντρικών Υπηρεσιών καθώς και των Σχολών και Τμημάτων του Ιδρύματος.
 
Για τις αντίστοιχες ανάγκες αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων, που εκπονούνται από τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, μπορεί να γίνει χρήση της Υπηρεσίας Φιλοξενίας Ιστοσελίδων, με την προϋπόθεση ότι έχουν εντάξει την υπηρεσία στο σχετικό πρόγραμμα.
 
Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Αιτήματα υποβάλλονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας. Κάθε αίτημα πρέπει να περιλαμβάνει το σκοπό, το χρονικό διάστημα (1 έως 3 έτη) χρήσης της υπηρεσίας, τα στοιχεία του διαχειριστή ιστοσελίδας, καθώς και να συνοδεύεται από την υπογραφή του προέδρου του Τμήματος ή του Κοσμήτορα της Σχολής ή του Υπεύθυνου της Λειτουργικής Μονάδας ή του Υπεύθυνου της Υπηρεσίας για την περίπτωση των Κεντρικών Υπηρεσιών, ή του Επιστημονικά Υπεύθυνου για την περίπτωση αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων.
 
Αν το αίτημα αφορά ιστοσελίδα της μορφής http://www.ONOMA.uoc.gr, απαιτείται επιπλέον, η σύμφωνη γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου. Αντίστοιχα, για την περίπτωση ιστοσελίδων με Domain Name που δεν ανήκει στο Πανεπιστήμιο Κρήτης απαιτείται η έγκριση του Πρυτανικού Συμβουλίου.
 
Η παροχή της υπηρεσίας εξαρτάται, σε κάθε περίπτωση, από την υφιστάμενη διαθεσιμότητα υπολογιστικών πόρων, με στόχο την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας του συστήματος, στο σύνολο του.
 
Η υπηρεσία παρέχεται για το χρονικό διάστημα το οποίο έχει δηλωθεί, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά για περιπτώσεις που απαιτείται απεριόριστη χρήση της Υπηρεσίας (για πάγιες ανάγκες).
 
Τεχνική Υποστήριξη
Τεχνική Υποστήριξη παρέχεται μέσω της Υπηρεσίας Τεχνικής Υποστήριξης,  ηλεκτρονικά στη σελίδα https://helpdesk.ucnet.uoc.gr/, τηλεφωνικά στο 2810 393312 με fax στο 2810 393318 ή με αποστολή email στο helpdesk @ uoc.gr.
 
Έντυπο Κανονισμού Λειτουργίας
Στο ακόλουθο αρχείο μπορείτε να βρείτε τον Κανονισμό Λειτουργίας για την υπηρεσία Φιλοξενίας Ιστοσελίδων (Shared Web Hosting) 
 
Έντυπο Αίτησης
Στο ακόλουθο αρχείο μπορείτε να βρείτε το έντυπο αίτησης: Αίτηση Φιλοξενίας Ιστοσελίδας σε μορφή doc.

Επικοινωνήστε μαζί μας

E-mail:
helpdesk [at] uoc.gr

Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
+30 2810 393312

Τηλεομοιοτυπία (Fax):
+30 2810 393318

Διεύθυνση
Πανεπιστημιούλη Βουτών, 70013

Ηράκλειο, Ελλάδα

DataCenter NewsLetter

Εγγραφείτε στο NewsLetter μας εισάγοντας το e-mail σας

JoomShaper