ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
UNIVERSITY OF CRETE


Ενημέρωση για την υπηρεσία Microsoft Office 365


Η υπηρεσία Office 365 παρέχεται δωρεάν από τη Microsoft στα μέλη των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (φοιτητές, καθηγητές, τεχνικό/διοικητικό προσωπικό). Με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου η υπηρεσία έχει ενεργοποιηθεί και από τις 24/02/2017 είναι διαθέσιμη σε όλα τα μέλη του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Το Office 365 περιλαμβάνει υπηρεσίες όπως το Office Online* (Word, PowerPoint, Excel και OneNote), χώρο αποθήκευσης 1TB στο OneDrive και αρκετές άλλες εφαρμογές. Προσοχή, για το Πανεπιστήμιο Κρήτης η υπηρεσία δεν περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email).

Προτού χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοείτε τους όρους παροχής υπηρεσιών από τρίτους παρόχους, που θα βρείτε εδώ.

Για να κάνατε χρήση της υπηρεσίας, πρέπει να ενεργοποιήσετε τον ιδρυματικό λογαριασμό σας μέσω της υπηρεσίας ΔΗΛΟΣ 365 του ΕΔΕΤ. Δείτε τις σχετικές Οδηγίες τελικών χρηστών.

Μετά την ενεργοποίηση, η πρόσβαση στην υπηρεσία Office 365 γίνεται:

* Office Online: Πρόσβαση μέσω προγράμματος περιήγησης Web, δεν επιτρέπει εγκατάσταση των εφαρμογών.

Τεχνική υποστήριξη

Τεχνική υποστήριξη παρέχεται μόνο στο επίπεδο πρόσβασης στην υπηρεσία, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν αιτήματα / προβλήματα που αφορούν στη χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών, καθώς παρέχονται από τρίτους.

Για επικοινωνία / διευκρίνηση σχετικά με τους όρους χρήσης των υπηρεσιών ή την πρόσβαση σε αυτές μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Υποδομών και Υπηρεσιών ΤΠΕ / Μονάδα Υπολογιστικών Υποδομών, ως ακολούθως: